Co změní Covid?

Novinářská soutěž pro studenty středních škol
Vyhrajte iPhone, neomezená data nebo školní stipendium na špičkové novinářské škole!

Vyšší odborná škola publicistiky a názorový deník INFO.cz vyhlašují soutěž pro studenty středních škol

Jak podle vás covid změní svět?

O soutěži

O co jde?

Staň se na chvíli novinářem a popiš, jak bude vypadat svět po pandemii. Co se změnilo či změní? Vrátí se nám život před pandemií? Nebo bude všechno jinak?

Proč?

Všichni se ptají rodičů či učitelů, ale v budoucnosti budete žít hlavně vy. Proto dáváme prostor vám, studentům. Řekněte svůj názor!

Jak?

Je to na tobě. Napiš článek, nahraj podcast, nafoť set na Instagram, nebo natoč video. Pak ho pošli nám přes formulář na téhle stránce, a když budeš nejlepší, vyhraješ některou z cen.

O soutěži

Vyšší odborná škola publicistiky a názorový web INFO.cz připravily soutěž pro studenty středních škol s tématem: „Staň se novinářem a popiš nám, co si myslíš, že změní Covid!“

Otázka je otevřená, stejně jako žánr, kterým ji zpracuješ. Napiš glosu, článek, reportáž, komentář, natočte video, udělej podcast, infografiku či samostatný speciální web. Vyber si formu i žánr, jaký uznáš za vhodné. Je to na tobě.

Nejlepší práce, které bude průběžně vybírat odborná porota složená ze zástupců pořadatele, špičkových novinářů a partnerů, budou zveřejněné jak na info.cz, tak poletí sociálními sítěmi. A ti nejlepší z nejlepších si odnesou nejen pozornost desítek tisíců čtenářů či diváků, ale také skvělé ceny.

Proč?

Všichni se ptají učitelů a rodičů. Nejdůležitější jsou však názory vás, studentů škol. Popište všem, jak se žije s koronavirem? Staňte se proto na chvíli novináři a ukažte všem, co si o současné situaci myslíte. Jak se s ním vyrovnáváte, co jsou momenty, ke kterým se upínáte po skončení pandemie? Co koronavirus podle vás navždy změnil, jak bude vypadat svět po něm? Ovládnou ho moderní technologie, nebo se vrátíme ke starému způsobu? Chcete studovat či pracovat ve školách a kancelářích, nebo je pro vás lepší on-line přístup, který převládl či brzy převládne? Tyto otázky jsou inspirací, o čem všem mohou vaše novinářské příspěvky být.

Kde bude tvoje práce vidět? Kromě sociálních médií budou soutěžní příspěvky vycházet na homepage i v samostatné sekci názorového webu info.cz, který čte každý měsíc více než půl milionu lidí.

Zapoj se a vyhraj:

 • Každý, kdo se do soutěže kvalifikuje a editor mu zveřejní příspěvek, získá od T-Mobile tarif Můj Student 100 a neomezená SD data zdarma na tři měsíce.
 • Cena pro celkového vítěze:
  • • Tříleté školné na Vyšší odborné škole publicistiky
  • • iPhone 12, tarif Můj Student 100 a neomezená SD data na dva roky zdarma od T-Mobile
  • • Možnost tříměsíční placené stáže v redakci Info.cz
 • Cena pro druhého v pořadí:
  • • Dvouleté školné na Vyšší odborné škole publicistiky
  • • Samsung Galaxy Z Flip, tarif Můj Student 100 a neomezená SD data na rok zdarma od T-Mobile
  • •Možnost dvouměsíční placené stáže v redakci Info.cz
 • Cena pro třetího v pořadí:
  • • Roční školné na Vyšší odborné škole publicistiky
  • • Samsung Galaxy S20+tarif Můj Student 100 a neomezená data na půl roku zdarma od T-Mobile
  • • Možnost měsíční placené stáže v redakci Info.cz

Poslat soutěžní příspěvek

Přihláška
U účastníků mladších 18 let je nutný souhlas zákonného zástupce
Souhlas se zasíláním informací
Organizátor soutěže se při zpracování poskytnutých osobních údajů bude řídit GDPR a zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.
Potřebuješ s něčím poradit, nebo se chceš na něco zeptat? Napiš na soutez@info.cz nebo nás kontaktuj přes Facebook nebo Twitter.

Pár pravidel

Soutěž vyhlašuje a organizuje Vyšší odborná škola publicistiky a názorový deník INFO.cz, jako organizátoři soutěže.

• Soutěže se může zúčastnit každý žák střední školy v České republice (včetně žáků posledních čtyř ročníků víceletých gymnázií), který je zapsaný do prezenčního studia.

• Soutěž se koná od 4.1.2021 do 28.2.2021. Uzávěrka příjmu příspěvků je dne 28.2.2021 v 23:59 hod. Vyhlášení výsledků soutěže proběhne v březnu 2021 a to na webu soutěže, případně na dalších místech, která budou oznámena.

• Vítězové soutěže získají ceny specifikované v části "ocenění".

• Účastníkem soutěže se stává každý, kdo odešle svůj příspěvek a vyplněné nacionále přes formulář na stránkách studentcovid.cz, který je pro příjem příspěvků určen.

• Každý účastnický příspěvek bude posouzen editorem, zda splňuje všechny náležitosti a neporušuje pravidla soutěže, a pokud bude schválen, bude publikován na tomto webu v příslušné sekci.

• Vítěze vybere odborná porota složená se zástupců VOŠP, názorového webu Info a partnerů soutěže, viz sekce Porota.

• Organizátor kontaktuje vítěze na jím uvedenou kontaktní mailovou adresu nejpozději do týdne od data vyhlášení výsledků soutěže.

• Organizátor si vyhrazuje právo změnit podmínky této soutěže nebo ji zrušit. Na výhru v soutěži nevzniká právní nárok. Organizátor může rozhodnout o případném nezveřejnění přihlášených děl nebo jejich vyřazení ze soutěže, případně učinit v rámci soutěže jiná vhodná organizační opatření (především jedná-li se např. o dílo pohoršující, neetické nebo pokud mu to ukládá právní předpis).

• Soutěžící poskytuje organizátorovi a mediálním partnerům soutěže nevýhradní licenci k užití díla zaslaného do této soutěže k propagaci organizátora soutěže, mediálních partnerů a soutěže samé. Soutěžící souhlasí s publikováním zaslaného díla v tiskové nebo v elektronické podobě v rámci soutěže bez nároků na honorář, a to nejen v tiskovinách vydávaných organizátorem soutěže a mediálními partnery, ale také v rámci jiných reklamních a propagačních prostředků (včetně prostředků elektronických). Licence k užití díla se poskytuje na dobu 5 let, bez teritoriálního omezení, s právem udělit podlicenci. U každého takového díla se organizátor soutěže i mediální partneři zavazují uveřejnit jméno a příjmení autora díla tam, kde je to technicky možné a propagovat tak autorovu tvorbu.

• Soutěžící prohlašuje, že je autorem přihlášeného díla a/nebo osobou oprávněnou k výkonu majetkových autorských práv, opravňujících jej k účasti v soutěži se všemi právy a povinnostmi s tím spojenými. Dále soutěžící prohlašuje, že má udělen souhlas s užitím díla od osob, které jsou případně zachyceny na díle nebo jejichž osobnostních práv by se mohlo dílo dotýkat. Soutěžící si dle vlastního prohlášení není vědom, že by jakákoliv třetí osoba jeho práva k dílu zpochybňovala nebo se bránila jejich zveřejnění.

• Nejpozději po uplynutí 5 let od data vyhlášení výsledků soutěže budou všechna poskytnutá díla, materiály i přihlášky do soutěže skartovány.

Jak na to?

Co musíš udělat pro to, aby ses zúčastnil soutěže?

Termín

Své příspěvky můžeš vkládat až do konce února 2021, kdy je uzávěrka soutěže. Čím dříve však příspěvek vložíš, tím více oslovíš čtenářů, diváků či posluchačů a tím větší máš šanci na výhru v soutěži o příspěvek s největším dosahem na sociálních sítích.

Postup

Na landing page studentcovid.cz jednoduše umístíš odkaz na video, článek, grafiku či podcast. Vaše příspěvky projdou porotci a editoři a zveřejní je. Díky síle názorového webu info.cz, který čte každý měsíc více než půl milionu lidí a díky svým sociálním sítím i sítím tvých kamarádů získáš obrovskou pozornost.

Pro koho je soutěž určena

Soutěž je určena pro studenty středních škol a posledních čtyř ročníků víceletých gymnázií. Soutěže se může zúčastnit každý student zapsaný do prezenčního studia.

Technika

 • Text vlož do formuláře jako prostý text
 • Video nahraj třeba na YouTube a pošli odkaz
 • Podcast nahraj třeba na SoundCloud a pošli odkaz
 • Fotky nafoť třeba na Instagram a pošli odkaz

Výhry

 • Každý, kdo se do soutěže kvalifikuje a editor mu zveřejní příspěvek, získá od T-Mobile tarif Můj Student 100 a neomezená SD data zdarma na tři měsíce.
 • Cena pro celkového vítěze: Tříleté školné na Vyšší odborné škole publicistiky + iPhone 12, tarif Můj Student 100 a neomezená SD data na dva roky zdarma od T-Mobile + možnost tříměsíční placené stáže v redakci Info.cz
 • Cena pro druhého v pořadí: Dvouleté školné na Vyšší odborné škole publicistiky + Samsung Galaxy Z Flip, tarif Můj Student 100 a neomezená SD data na rok zdarma od T-Mobile + možnost dvouměsíční placené stáže v redakci Info.cz
 • Cena pro třetího v pořadí: Roční školné na Vyšší odborné škole publicistiky + Samsung Galaxy S20+, tarif Můj Student 100 a neomezená data na půl roku zdarma od T-Mobile + možnost měsíční placené stáže v redakci Info.cz

Porota

Nejlepší práce vybereodborná porota, složená ze zástupců pořadatele, špičkových novinářů a partnerů

Petr Uherka

ředitel Vyšší odborné školy publicistiky

Petr Jonák

ředitel vnějších vztahů T-Mobile

Michal Půr

šéfredaktor Info.cz

Denisa Korityáková

studentka, Vyšší odborná škola publicistiky

Eva Hanáková

novinářka, ředitelka SingularityU Czech

Martin Malý

publicista

Poslední příspěvky

Můžeš se inspirovat tím,
co do soutěže poslali jiní

Partneři soutěže

Vyhlašovatel soutěže

Hlavní partner

Mediální partneři