Co změní Covid?

Novinářská soutěž pro studenty středních škol
Vyhrajte iPhone, neomezená data nebo školní stipendium na špičkové novinářské škole!

Známe vítěze!

Do finále soutěže “Co změní covid” se nominovalo téměř sto autorů ze středních škol napříč celým Českem. Soutěž pořádala Vyšší odborná škola publicistiky společně s názorovým zpravodajským webem info.cz. Jejím hlavním partnerem byla společnost T-Mobile. Do užšího výběru postoupilo 20 studentů, ze kterých porota vybírala vítěze.

První místo

Lukáš Květoň za video, v němž využil řadu žurnalistických žánrů a přiblížil divákům, jak pandemii vnímají jeho vrstevníci.

Druhé místo

Maxmilián Tvrdík za speciální webovou stránku na téma Doba koronaviru.

Třetí místo

Eliška Nováková s textem Audemie, který pojednává o tom, jak pandemii prožívá její autistický bratr.

Čestné uznání

Porota se po dlouhé diskusi rozhodla ocenit uznáním a chytrým telefonem od partnera soutěže, společnosti T-Mobile, ještě další autory, jejichž příspěvky se sice neumístily na "medailových pozicích", ale zaslouží si být zmíněny. Její uznání dostávají Johana Sedláková, Michal Bělovský, Kristýna Šeděnková, Barbora Cabalková s Vojtěchem Bogdánym a Filipa Janoušková.

Gratulujeme


Nejtěžší část konce je další začátek

Denisa Sedláčková, https://www.vospspgs.cz/user

Covid – slovo, které si za poslední dobu našlo místo ve slovníku téměř každého člověka.

Zpravodajství zahlcující televizní obrazovky přeplněnými nemocnicemi, krachujícími obchody a internet se stal rodištěm dezinformací a konspiračních teorií. Technika pro získávání informací, jež nese název JPP – jedna paní povídala, ještě nikdy nebyla tak populární!

Vlna chaosu smetla racionální uvažování a slova vlády jsou stejně bezvýznamná jako šeptání do větru. Jako bychom se snad za každou cenu snažili dokázat, že jako lidstvo jsme po těch milionech letech evoluce pouhé zklamání.

Až samotná vakcinace přinesla ono kýžené světlo na konci tunelu. Světlo, které jsme tak dlouho očekávali. Světlo, které nám dopomůže k lepším zítřkům.

A co až to celé skončí? Co bude dál? Změní se pro nás něco? Určitě ano. Však právě samotná nevyhnutelnost změny se dá považovat za univerzální konstantu. A to, jestli ta změna bude pozitivní nebo ne, už záleží jen a jen na nás.

Určitě můžeme očekávat technologický pokrok, a to zejména v oblasti školství, větší zájem společnosti o politické dění, a možná že opět vzkřísíme myšlenku, že zdraví má přednost před penězi.

Jak se říká, nejtěžší část konce je další začátek.