Co změní Covid?

Novinářská soutěž pro studenty středních škol
Vyhrajte iPhone, neomezená data nebo školní stipendium na špičkové novinářské škole!

Známe vítěze!

Do finále soutěže “Co změní covid” se nominovalo téměř sto autorů ze středních škol napříč celým Českem. Soutěž pořádala Vyšší odborná škola publicistiky společně s názorovým zpravodajským webem info.cz. Jejím hlavním partnerem byla společnost T-Mobile. Do užšího výběru postoupilo 20 studentů, ze kterých porota vybírala vítěze.

První místo

Lukáš Květoň za video, v němž využil řadu žurnalistických žánrů a přiblížil divákům, jak pandemii vnímají jeho vrstevníci.

Druhé místo

Maxmilián Tvrdík za speciální webovou stránku na téma Doba koronaviru.

Třetí místo

Eliška Nováková s textem Audemie, který pojednává o tom, jak pandemii prožívá její autistický bratr.

Čestné uznání

Porota se po dlouhé diskusi rozhodla ocenit uznáním a chytrým telefonem od partnera soutěže, společnosti T-Mobile, ještě další autory, jejichž příspěvky se sice neumístily na "medailových pozicích", ale zaslouží si být zmíněny. Její uznání dostávají Johana Sedláková, Michal Bělovský, Kristýna Šeděnková, Barbora Cabalková s Vojtěchem Bogdánym a Filipa Janoušková.

Gratulujeme


Svět nebude zcela stejný jako dříve

Jakub Kapaník, https://www.mgvsetin.cz/index.php?type=Homepage&id=154

Světová pandemie covidu-19 stále nebere konce. Často slýcháme o negativních důsledcích a mnoha mrtvých, což je bezpochyby krutá realita. Všichni už máme nepochybně celého koronaviru dost, a tak se ptáme: Kdy už to celé skončí? A co nás čeká potom? Na tyto otázky bohužel neexistuje přesná odpověď, jen dohady.

Vypadá to, že nejméně v letošním roce nás bude nový typ koronaviru dál provázet. Jeho budoucí průběh si z velké části tvoříme sami. Ukazuje se, že dokud jsme na jaře 2020 byli jednotní a zodpovědní, průběh pandemie byl v Česku vzorový pro celý svět. Postupem času ale lidé ztráceli respekt, až jsme se nakonec dostali na celosvětovou špičku v nejhorším zvládání koronaviru. 

Společnost se rozdělila na více skupin. Zastánci jednoho pohledu jsou přesvědčeni, že žádný covid-19 neexistuje nebo je to jen obyčejná chřipka, přičemž všechna přijatá opatření ignorují. Opačný extrémní pohled má skupina lidí, která zase podléhá obrovskému strachu a hysterii. Ideální přístup je ale dle mého názoru ten, mít k tomuto viru přirozený respekt, dodržovat základní pravidla (roušky, rozestupy, dezinfekci) a nepodléhat panice. V současné době se ještě přidává možnost očkování, i když nerizikové skupiny obyvatel dostanou tuto možnost až za delší dobu. Podívejme se ale na některé konkrétní dopady pandemie a také předpoklady do budoucnosti.

Největší zkouškou budou nadále procházet zdravotníci, kteří budou muset zvládat kromě péče o větší množství pacientů taky náročný proces očkování. Pokud se podaří proočkovat co nejrychleji rizikové skupiny a následně i zbylou část populace, budeme moci covid-19 eliminovat a začít brzy přecházet ze stavu nouze do běžného života. 

Jako důležitý dopad na zdravotnictví můžeme už teď zařadit i to, že poznáváme, kde jsou slabá místa našich nemocnic a jak může v budoucnu probíhat jiná, klidně ještě více smrtící pandemie. Celá zdravotní péče tak bude do budoucna lépe připravena na podobné situace. Ještě více se odhalil například akutní nedostatek zdravotnického personálu. Do budoucna je tak nutné toto povolání zatraktivnit, a to hlavně zvýšením platů i celkovým zlepšením pracovních podmínek.

Jako negativní důsledek můžeme zřejmě očekávat i dočasně zvýšenou úmrtnost na některá onemocnění, u kterých jsou důležitá preventivní vyšetření, jež byla mnohdy zanedbávána. Více zatíženy budou i ambulance psychologů, protože sociální izolace způsobila nebo prohloubila u mnoha lidí psychické obtíže.

V oblasti ekonomiky covid-19 silně zasáhl do života každého z nás a dotknul se každého odvětví. Některá pracovní místa v takové podobě, v jaké jsme je znali, mohou zaniknout a bude možné urychlit robotizaci. Na některých pozicích jsou však lidé zatím nenahraditelní. Home-office se stal za krátkou dobu běžnou praxí a očekává se, že firmy už se k plné práci z kanceláře nikdy nevrátí.

Mezi nejvíce zasažená odvětví patří kromě cestovního ruchu, letecké dopravy nebo ubytovacích služeb taky gastronomie. Mnoho restaurací je nyní na pokraji bankrotu a část z nich musela úplně ukončit provoz. Proto se nám výběr stravovacích zařízení do budoucna omezí. Pokračující ale bude trend rozvozu jídel. Vznikat by postupně mohly i nové restaurace, které se budou zaměřovat pouze na rozvoz nebo osobní vyzvednutí jídla a nebudou nabízet společné prostory pro konzumaci.

Na bezkontaktní chování si lidé zvykli, což se projeví i v nakupování na internetu. Část populace, která dříve byla zvyklá nakupovat v kamenných prodejnách, byla k online nákupům nucena, ale nákupy na dálku si oblíbila a bude je využívat i po skončení pandemie. Velký rozmach zažijí e-shopy s potravinami, které budou dostupnější i v malých městech. Online nákupy jsou jednoduše pohodlnější a jejich obliba se stále rapidně zvyšuje. S tím souvisí i rozvoj bezkontaktního placení a digitálních měn, které mají ambice v budoucnu nahradit mince a papírové bankovky.

Nutné je ještě zmínit školství, které bylo silně ovlivněno a bude se muset vyrovnat s výpadkem probraného učiva, protože online výuka nedokázala nahradit výuku prezenční. Díky tomu se školy budou moci zaměřit na revizi vzdělávacích osnov. Vědomosti ovšem nejsou to jediné, o co jako studenti přicházíme. Můžeme si říct, že máme celý život teprve před sebou, jenže 16 ani 18 let už nikdy znovu mít nebudeme. Mnohdy jsme měli v plánu udělat celou řadu věcí. A aktuálně se nedá říct, že si všechno z toho ještě někdy budeme mít příležitost vynahradit.

V neposlední řadě jsou ale problémy, které zde byly před příchodem covidu-19 a na které dál nesmíme zapomínat. Například globální klimatické změny se nezastavily, a i když emise oxidu uhličitého minulý rok o 7% poklesly, stále ještě dosahovaly hodnot jako před 10 lety. A je pravděpodobné, že budou letos opět překonána dřívější maxima.

Celkově však nemusíme z pandemie covidu-19 vyjít jen se vzpomínkami na zesnulé občany a zkrachovalé podniky. Jako společnost jsme mohli získat schopnosti lépe čelit podobným výzvám do budoucnosti. Svět nebude zcela stejný jako dříve, ale běžné návyky se nám vrátí, včetně toho hlavního – možnost kdykoliv vídat své blízké a přátele. Změny, které přijdou, budou postupné a přinesou mnoho nových příležitostí. Žádná krize není trvalá a pád vždy předznamenává možnost budoucího růstu.