Co změní Covid?

Novinářská soutěž pro studenty středních škol
Vyhrajte iPhone, neomezená data nebo školní stipendium na špičkové novinářské škole!

Jakmile je však cíl v nedohledu, přestává nás vše bavit

Justýna Holášková, https://www.sportgym-ostrava.cz/

Změní covid-19 náhled na svět?

Před vypuknutím chaosu, ve kterém se celá planeta momentálně nachází, nejspíše nikdo netušil, jak náročné bude najít společnou řeč. Vznikl zde silný proud myšlenek, náhledů a spekulací. Každý na situaci nahlíží v závislosti svých zkušeností. Je možné, že člověk, kterého pandemie připravila o práci, bude mít odlišný názor než někdo, jehož život plyne dál v téměř klasickém tempu. Myslím však, že pandemie ovlivnila chod celé planety.

Museli jsme naše životy přizpůsobit situaci. Stalo se mnoho neočekávaných věcí. Změny provázely téměř veškerá odvětví. Zatím nám toto období připadá stále nenormální, avšak jednou možná přijde den, kdy si zvykneme. A bude se nám zdát nenormální a neočekávaný návrat zpět do doby před pandemií.

Covid-19 je zákeřný nepřítel. Není to lehká nemoc a nic nechci bagatelizovat. Jenže podle mého názoru svět čeká mnoho dalších zásadnějších otázek a zkoušek například v podobě klimatických změn. Tato situace nám dává příležitost otestovat, na co jsme připraveni. Dokážeme se semknout, držet při sobě? 

Podle zkušenosti z první fáze pandemie bych tvrdila, možná ano. Dnes už se od tohoto výroku odvracím. Ukázalo se, že s vidinou pomyslného konce jsme schopni zatnout zuby. Jakmile je však cíl v nedohledu, přestává nás vše bavit. Chápu. Avšak situace se neptá, koho to baví, či ne. Dokud budou umírat lidé a budeme všichni do jisté míry ohroženi, je důležité vydržet.

Právě výdrž bude hrát velkou roli v dalších hrozících změnách. Konkrétně globálním oteplování. Dnes již reálné riziko. Proces, který zde probíhá dlouho, se na nás řítí jako lavina. Zatím si nechceme uvědomovat, jakým způsobem a jak rychle nás zasáhne. Avšak po zkušenosti s rychlým příchodem covidu-19 to může být kdykoliv a znenadání.

Východisko z pandemie jsme do určité míry našli. Zafungovaly některá opatření. Jenže netušíme, jak razantní omezení budeme muset akceptovat a dodržovat v rámci udržení života na Zemi. Tudíž pokud se někomu nelíbí striktnost dnešní doby, měl by si uvědomit, že může být ještě o mnoho hůř.

Budeme tedy připraveni na hrozby budoucnosti, po tak náročné první zkoušce?