Co změní Covid?

Novinářská soutěž pro studenty středních škol
Vyhrajte iPhone, neomezená data nebo školní stipendium na špičkové novinářské škole!

Známe vítěze!

Do finále soutěže “Co změní covid” se nominovalo téměř sto autorů ze středních škol napříč celým Českem. Soutěž pořádala Vyšší odborná škola publicistiky společně s názorovým zpravodajským webem info.cz. Jejím hlavním partnerem byla společnost T-Mobile. Do užšího výběru postoupilo 20 studentů, ze kterých porota vybírala vítěze.

První místo

Lukáš Květoň za video, v němž využil řadu žurnalistických žánrů a přiblížil divákům, jak pandemii vnímají jeho vrstevníci.

Druhé místo

Maxmilián Tvrdík za speciální webovou stránku na téma Doba koronaviru.

Třetí místo

Eliška Nováková s textem Audemie, který pojednává o tom, jak pandemii prožívá její autistický bratr.

Čestné uznání

Porota se po dlouhé diskusi rozhodla ocenit uznáním a chytrým telefonem od partnera soutěže, společnosti T-Mobile, ještě další autory, jejichž příspěvky se sice neumístily na "medailových pozicích", ale zaslouží si být zmíněny. Její uznání dostávají Johana Sedláková, Michal Bělovský, Kristýna Šeděnková, Barbora Cabalková s Vojtěchem Bogdánym a Filipa Janoušková.

Gratulujeme


Nebudeme mít stejný pohled na svět ani stejné názory

Michaela Křenková, https://ssgbrno.cz

Psychika vzhůru nohama

Všude kolem sebe vidíme a slyšíme, co Covid-19 udělal s kulturou, podnikateli, ekonomikou a podobně. Pojďme se zaměřit na to, co udělal s námi, našimi pocity, naší psychikou. Jak si Covid-19 pohrává s naším psychickým zdravím a osobností? Budeme někdy stejní jako dřív, než vše začalo? Jak to snášejí extroverti a jak introverti? To jsou otázky, kterými se budu zabývat.

Ať už si to uvědomujeme nebo ne, tak vše, co se kolem nás nyní děje má dopad na naši psychiku, chování, reakce a mnoho dalšího. Tím, že jsme zůstali doma, mnohdy sami, jsme najednou získali spoustu času navíc. V tomto volném čase, se mnoho z nás začalo zamýšlet nad svými životními hodnotami a uvědomovat si, že jsme se svým volným časem nenakládali nejlépe. Začali jsme myslet na to, jaký byl náš život, než vše začalo a vážit si věcí, které jsme do teď brali jako samozřejmost, ať už je to setkávání se spolužáky ve škole nebo třeba návštěva restaurace. V tuto chvíli jsme mohli začít pociťovat, jak začíná trpět naše psychické zdraví.

Každý tuto situaci prožívá jinak, ale na všech z nás se to nějakým způsobem po psychické i fyzické stránce podepsalo. O tom, že jsme lenivější se bavit ani nemusím, toho jsme si na sobě určitě všimli sami. Co se týče psychiky, tak její změny pro nás nejsou tak jednoznačně poznatelné a mnohdy už vůbec ne pochopitelné. Podle psychologů se rapidně zvýšily psychické problémy celé společnosti, ať už jsou to děti, teenageři nebo dospělí.

Ať už jsme extroverti nebo introverti, tak odloučení od společnosti nás zasáhlo. Pro vysvětlení - extrovert je člověk zaměřený na vnější svět, společenský, otevřený, aktivní a snadno přizpůsobivý. Naopak introvert je člověk zaměřený do svého nitra, plachý, nejistý a málo průbojný.

I přesto, že introverti příliš nevyhledávají společnost a společenské akce, tak je tato situace poznamenala. Ačkoliv jsou rádi sami doma, mají zavedený jistý režim, jako je chození do školy nebo do práce, a to je udržuje v kontaktu s okolním světem. Když teď zůstali doma, odtržení od společnosti, pro ně byl a ještě bude zpětný návrat do normálního života velmi náročný. Odvykli si mít kolem sebe davy lidí, a jakmile mají opět vyjít ze svého bezpečného útočiště, postihnou je psychické problémy, jako jsou například deprese či úzkosti. V této chvíli by se nejraději otočili a utekli zpět do svého vlastního světa bez společnosti.

I extroverti měli svůj zavedený režim, ve kterém jste mohli objevit cokoliv, co se týkalo pobytu ve společnosti. Když byli najednou nuceni zůstat doma, mohl u nich nastat nepříjemný pocit prázdnoty, sociální izolace, ztráty koníčků a oddalování se od přátel. Cítili se jako uvěznění v nepohybujícím se světě. Postupem času nevěděli, co s takovým životem a začali upadat do, pro ně doposud neznámých, nálad.

V každém z nás tato situace zanechala hluboké rány a nikdy nebudeme jako dřív, než tahle světová pandemie začala. Nebudeme mít stejný pohled na svět ani stejné názory. Dokonce se z některých extrovertů stali introverti a mnohdy tento proces probíhal i naopak, kdy se dřívější introverti proměnili v extroverty a začali si vážit společnosti.