Co změní Covid?

Novinářská soutěž pro studenty středních škol
Vyhrajte iPhone, neomezená data nebo školní stipendium na špičkové novinářské škole!

Známe vítěze!

Do finále soutěže “Co změní covid” se nominovalo téměř sto autorů ze středních škol napříč celým Českem. Soutěž pořádala Vyšší odborná škola publicistiky společně s názorovým zpravodajským webem info.cz. Jejím hlavním partnerem byla společnost T-Mobile. Do užšího výběru postoupilo 20 studentů, ze kterých porota vybírala vítěze.

První místo

Lukáš Květoň za video, v němž využil řadu žurnalistických žánrů a přiblížil divákům, jak pandemii vnímají jeho vrstevníci.

Druhé místo

Maxmilián Tvrdík za speciální webovou stránku na téma Doba koronaviru.

Třetí místo

Eliška Nováková s textem Audemie, který pojednává o tom, jak pandemii prožívá její autistický bratr.

Čestné uznání

Porota se po dlouhé diskusi rozhodla ocenit uznáním a chytrým telefonem od partnera soutěže, společnosti T-Mobile, ještě další autory, jejichž příspěvky se sice neumístily na "medailových pozicích", ale zaslouží si být zmíněny. Její uznání dostávají Johana Sedláková, Michal Bělovský, Kristýna Šeděnková, Barbora Cabalková s Vojtěchem Bogdánym a Filipa Janoušková.

Gratulujeme


Co se (ne)změní?

Petra Kaňková, https://gymnazium-opatov.cz/

Nejdůležitější otázka, nad kterou bychom se měli každý zamyslet – změní tato pandemická doba něco v nás, staneme se lidštějšími, vlídnějšími nebo zůstane vše při starém?

Připomeňme se události jara; všichni zaskočeni náhlým příchodem nebezpečí. I když jsme se ocitli v negativní situaci, v mnoha lidech to probudilo nezažitou míru soucitu a snahy pomoci, ať už cizím seniorům nebo lidem v rodině. Ovšem tato vlna pomalu ale jistě mizí.

Mozek má tendenci se na nezvyklé, stresové situace rychle adaptovat, aby zabránil přehlcení smyslů. Jakmile nás přešel pocit nenadálého nebezpečí, přestali jsme se tolik starat o ostatní a situaci vnímat tak silně. Ačkoli je tento jev přirozený, absolutně to není výmluva pro bezohledné chování a totální nedostatek empatie, který se u některých z nás projevil. To, že my sami jsme si neprošli koronavirem, anebo že všichni naši příbuzní jsou v pořádku, přeci ještě neznamená, že na ostatních nezáleží.

Fenomén neuvědomování si reálného nebezpečí nebo vážnosti situace každý známe. Pokud my sami nezažijeme krizovou situaci, máme tendenci ji zlehčovat, nechceme si ji plně uvědomit. Co například oběti druhé světové války? Minimálně dvakrát za poslední měsíc byly zneuctěny nevzdělanými, neempatickými lidmi. Zneužívání znaku Davidovy hvězdy, srovnávání nynější situace s tou za druhé světové války. Může se vám zdát, že se jedná pouze o izolované okamžiky, opak je ale pravdou. My zapomínáme, nechceme vědět, nechceme si přiznat, že se něco tak příšerného stalo. Přeci to bylo tak dávno a viděli jsem to jen na obrázcích? Ne, takhle k tomu nesmíme přistupovat, nesmíme něco tak tíživého zlehčovat pouze proto, že jsme to nezažili.

Co když se v nás nakonec nic nezmění? Již teď všichni cítíme, že zájem o pandemii opadá, ačkoli je situace horší než kdy jindy. Zase si zvykáme, nevnímáme nebezpečí tak silně. Jednou zapomeneme tak, jako tolikrát předtím. Jediní, kteří si budou pamatovat, jsou ti, jejichž nejmilejší padli za oběť a ti v první linii, kteří celému tomu přihlíželi.

Je jen na nás abychom pochopili vážnost situace, nezlehčovali ji tak jako máme tendenci s tolika historickými událostmi dělat. Zamysleme se nad sebou, nad vážností situace a buďme více ohleduplní, ať už k pamětníkům nebo k našim spoluobčanům. Prosím, buďme už konečně lidštější, každý si naši vlídnost zaslouží.