Co změní Covid?

Novinářská soutěž pro studenty středních škol
Vyhrajte iPhone, neomezená data nebo školní stipendium na špičkové novinářské škole!

Známe vítěze!

Do finále soutěže “Co změní covid” se nominovalo téměř sto autorů ze středních škol napříč celým Českem. Soutěž pořádala Vyšší odborná škola publicistiky společně s názorovým zpravodajským webem info.cz. Jejím hlavním partnerem byla společnost T-Mobile. Do užšího výběru postoupilo 20 studentů, ze kterých porota vybírala vítěze.

První místo

Lukáš Květoň za video, v němž využil řadu žurnalistických žánrů a přiblížil divákům, jak pandemii vnímají jeho vrstevníci.

Druhé místo

Maxmilián Tvrdík za speciální webovou stránku na téma Doba koronaviru.

Třetí místo

Eliška Nováková s textem Audemie, který pojednává o tom, jak pandemii prožívá její autistický bratr.

Čestné uznání

Porota se po dlouhé diskusi rozhodla ocenit uznáním a chytrým telefonem od partnera soutěže, společnosti T-Mobile, ještě další autory, jejichž příspěvky se sice neumístily na "medailových pozicích", ale zaslouží si být zmíněny. Její uznání dostávají Johana Sedláková, Michal Bělovský, Kristýna Šeděnková, Barbora Cabalková s Vojtěchem Bogdánym a Filipa Janoušková.

Gratulujeme


Spousta otázek, na které si odpovědi prozatím můžeme pouze domýšlet

Šimon Kačírek, https://www.gchd.cz

Otevíráme novou kapitolu dějin?

Když loni v březnu covid poprvé zavítal i k nám do České republiky, nikdo jsme neměli nejmenší tušení, zda se jedná o nemoc podobnou naší běžné chřipce nebo naopak chřipce španělské, která před sto lety zabila kolem padesáti milionů lidí. Z úst vládních představitelů jsme slýchali, že zvládnutí této nákazy bude otázka dvou, možná tří týdnů. V současné době, kdy už se s pandemií potýkáme téměř rok, je jasné, že ty dva týdny byly jen úvodní metry stále nedoběhnutého maratonu.

Čím déle žijeme v této mimořádné situaci, tím více se nabízí otázka, jak bude vše vypadat, až toto nestandartní období skončí. Bude vše jako dřív, nebo se naše životy od základu změní? Bude pandemie začátek velké ekonomické recese, nebo naopak příležitost pro růst ekonomiky? Začneme více využívat on-line prostředí, nebo se vrátíme zpět k osobnímu setkávání? Spousta otázek, na které si odpovědi prozatím můžeme pouze domýšlet.

Je téměř jasné, že nějakým způsobem se svět promění, jelikož rok trvající krize nemůže na vývoji společnosti nezanechat žádné změny. To, jak budou velké, závisí do značné míry na tom, jak moc se budeme chtít vrátit zpět do normálu, který tu byl před pandemií.

Jsou určité aktivity, kterých se nikdo z nás vzdát nechceme, ať už je to cestování, chození do hospod či na koncerty. Jisté tedy je, že žádné online koncerty ani nic podobného, které během pandemie zkoušíme realizovat, se příliš neuchytí a vrátíme se zase k osobnímu setkávání na festivalech či sportovních utkání. Rozhodně však popularita „on-line světa“ stoupne a například různé konference, které, jak jsme se přesvědčili, jsou na internetu realizovatelné, se minimálně z části uchytí.

Změny se určitě odehrají i v hlavách většiny z nás. Aktivity, které se nám vždy zdály jako samozřejmé a běžně dostupné, najednou provozovat nemůžeme. Lze tedy očekávat, že naše společnost, která je zhýčkaná téměř neomezenou škálou možností, si všeho začne o něco více vážit, což můžeme pokládat za jeden z pozitivních dopadů, které pandemie může přinést. Tato změna však dozajisté nebude ovlivněna jen větší skromností, ale též faktem, že pro mnoho lidí se život stal náročnějším také z hlediska finančního. Lidé zaměstnaní před pandemií v sektorech, které utrpěly v uplynulém roce největší ránu, budou muset své životy začít žít skromněji, protože peněz bude méně.

Proměny se dotknou i trhu práce. V Česku, jakožto v zemi s extrémně nízkou nezaměstnaností, a tedy i přebytkem pracovních míst, nebude situace až příliš kritická, jelikož lidé, kteří přišli o svoji živnost, z velké části případů budou mít šanci najít pracovní uplatnění někde jinde, ale jiné země, kde i před pandemií byla nezaměstnanost na vyšší úrovni, mohou mít s nedostatkem pracovních míst velké problémy. Důsledkem této změny může být zastavení růstu mezd, který byl v posledních letech poměrně strmý.

Výraznou změnu situace můžeme čekat na politickém poli. Současná situace spojená s protipandemickými opatřeními, naši společnost rozděluje jako nikdy předtím a ve společnosti se začínají utvářet dva tábory lidí, které nemohou nalézt společnou řeč, alespoň co se pohledu na řešení epidemie týče. Každá krize nějakým způsobem změní pohled občanů na politiku a dá prostor a šanci novým politickým partajím. Stačí se kouknout, jaká zde byla situace po druhé světové válce. 

Volby v roce 1946 s přehledem vyhráli komunisté, kteří prosazovali budovaní silného státu, který se o všechny občany postará, že si všichni budou rovni a že všichni budou mít dostatek všeho. A lidé ve válkou zruinovaném Československu tomu samozřejmě uvěřili. Nechci rozhodně přirovnávat současnou situaci k druhé světové válce, pouze bych touto cestou rád demonstroval, že každá krize otevírá šanci pro nové politické strany, které mohou lidem postiženým krizí nabídnout naději na lepší zítřky. Odpověď na tuto otázku, tedy zda se rozložení politických sil nějak výrazně změní nebo zda zůstane do značné míry zachováno, získáme částečně již brzy, tedy po volbách do Poslanecké sněmovny, které nás letos v říjnu čekají.

Zdravotnictví je oblastí, která hraje v boji proti covidu stěžejní roli. Pandemie nás přesvědčila, že tato oblast se musí brát vážně a v žádném případě se na ní do budoucna již nesmí šetřit. Čeští zdravotníci by měli mít lepší finanční ohodnocení, které by je motivovalo zůstávat v tuzemsku a neodcházet pracovat do ciziny. V důsledku podfinancování zdravotnictví a nedostatečné výši platů zdravotníků pak vzniká problém s nedostatkem personálu v nemocnicích. 

Ten se zčásti projevil i během současné situace, ale pořád si musíme uvědomovat, že tato pandemie nemusí být ani zdaleka ta nejhorší. Počet obyvatel naší planety, který se v posledních letech již začíná blížit hodnotám extrémním, přímo vybízí k vzniku nových nemocí, které budou do budoucna ohrožovat naši společnost a oproti kterým covid opravdu může být pouze „chřipečka“.

Jak velké budou změny v jednotlivých odvětvích nám ukáže až čas. To důležité, co si všichni přejeme, aby již brzy nastalo, bezpochyby je, aby nás život opět začal co nejvíce bavit a abychom si ho opět začali užívat, ne ho jen přežívat.