Co změní Covid?

Novinářská soutěž pro studenty středních škol
Vyhrajte iPhone, neomezená data nebo školní stipendium na špičkové novinářské škole!

Proč politici sporty zakazují, když se jedná o zdraví?

Tereza Bečvářová, https://www.gymna-pi.cz/

Co covid změnil a ještě změní?

Je to rok, co se většině z nás obrátil život na ruby. Dnes se děti musí učit doma. Firmy používají homeoffice. Někteří lidé žijí jen ve strachu, jak dokážou svou rodinu uživit a platit všechny výdaje. Stoupá zadluženost, strach z budoucnosti a stres se pro mnohé stal každodenní rutinou. Doba, ve které žijeme, je specifická a pro všechny hodně náročná. Jde jen o to, jak se každý z nás dokáže aklimatizovat a začne fungovat v souvislosti s epidemií.

Mnoho rodičů je postaveno do role učitelů, což ovšem není dobré. Tento problém se týká především žáků základních škol, kdy nemají šanci se látku naučit přes počítač a už vůbec ne sami. Opravdu je pro ně distanční výuka dobrá? Je velice důležité, aby učivo chápali a mohli na něm v budoucnu stavět další znalosti. Vezměme si třeba školáky ze třetích tříd, letos se musí naučit například násobilku nebo vyjmenovaná slova, bez kterých se v dalším studiu neposunou.

Ohledně středních a vysokých škol už distanční výuka není tak moc složitá, ale nemá takovou kvalitu jako prezenční výuka. Hlavní je, jak moc jsou studenti ochotni se školou doma zabývat. Tady však dochází k dalšímu problému, tím jsou praxe. Studenti se věci mimo teorii většinou doma naučit nemohou. Samozřejmě je to obor od oboru.

Vzhledem k tomu, že děti nechodí do škol se často přehlíží tělocvik. Žáci sedí u počítačů, kvůli ostatním předmětům a pohybu mají čím dál tím méně. Jejich sportovní kroužky jsou zavřené. To má znatelné následky, začínají přibírat, jsou nemotorní. Během sportování si děti tvoří obrané látky, které jsou v dnešní době potřeba. Díky pohybu jsou lidé fyzicky a psychicky zdravější. Proč politici sporty zakazují, když se jedná o zdraví?

V politice se najednou ukázalo, že jim o mladé moc nejde. A v tom je problém. To, že ještě nemůžeme chodit k volbám nebo politiku zatím neřešíme, přece neznamená, že se na nás musí neustále zapomínat. Vždyť to my se budeme potýkat s jejich přešlapy a vytvářet společnost. Ve chvíli, kdy se malé děti nenaučí společně vycházet a žít v kolektivu může to mít veliké následky.

Naší generace se dotknou i různé kompenzační bonusy, které vláda vymyslela a vyplácí. Netvrdím, že podpora pro živnostníky a ošetřovné jsou špatné, řekla bych že právě naopak. Přijde mi, že se ale vláda soustředí s financemi spíše na důchodce než na nás mladé. Navíc je vidět, že vláda moc do budoucnosti nehledí, protože tento dluh bude muset splatit moje generace. Naprosto souhlasím s výrokem poslance Dominika Feriho, při příležitosti 1. čtení státního rozpočtu na rok 2021: „Když už mladým lidem nic nedáváte, tak jim alespoň nic neberte.“