Co změní Covid?

Novinářská soutěž pro studenty středních škol
Vyhrajte iPhone, neomezená data nebo školní stipendium na špičkové novinářské škole!

Známe vítěze!

Do finále soutěže “Co změní covid” se nominovalo téměř sto autorů ze středních škol napříč celým Českem. Soutěž pořádala Vyšší odborná škola publicistiky společně s názorovým zpravodajským webem info.cz. Jejím hlavním partnerem byla společnost T-Mobile. Do užšího výběru postoupilo 20 studentů, ze kterých porota vybírala vítěze.

První místo

Lukáš Květoň za video, v němž využil řadu žurnalistických žánrů a přiblížil divákům, jak pandemii vnímají jeho vrstevníci.

Druhé místo

Maxmilián Tvrdík za speciální webovou stránku na téma Doba koronaviru.

Třetí místo

Eliška Nováková s textem Audemie, který pojednává o tom, jak pandemii prožívá její autistický bratr.

Čestné uznání

Porota se po dlouhé diskusi rozhodla ocenit uznáním a chytrým telefonem od partnera soutěže, společnosti T-Mobile, ještě další autory, jejichž příspěvky se sice neumístily na "medailových pozicích", ale zaslouží si být zmíněny. Její uznání dostávají Johana Sedláková, Michal Bělovský, Kristýna Šeděnková, Barbora Cabalková s Vojtěchem Bogdánym a Filipa Janoušková.

Gratulujeme


Proč politici sporty zakazují, když se jedná o zdraví?

Tereza Bečvářová, https://www.gymna-pi.cz/

Co covid změnil a ještě změní?

Je to rok, co se většině z nás obrátil život na ruby. Dnes se děti musí učit doma. Firmy používají homeoffice. Někteří lidé žijí jen ve strachu, jak dokážou svou rodinu uživit a platit všechny výdaje. Stoupá zadluženost, strach z budoucnosti a stres se pro mnohé stal každodenní rutinou. Doba, ve které žijeme, je specifická a pro všechny hodně náročná. Jde jen o to, jak se každý z nás dokáže aklimatizovat a začne fungovat v souvislosti s epidemií.

Mnoho rodičů je postaveno do role učitelů, což ovšem není dobré. Tento problém se týká především žáků základních škol, kdy nemají šanci se látku naučit přes počítač a už vůbec ne sami. Opravdu je pro ně distanční výuka dobrá? Je velice důležité, aby učivo chápali a mohli na něm v budoucnu stavět další znalosti. Vezměme si třeba školáky ze třetích tříd, letos se musí naučit například násobilku nebo vyjmenovaná slova, bez kterých se v dalším studiu neposunou.

Ohledně středních a vysokých škol už distanční výuka není tak moc složitá, ale nemá takovou kvalitu jako prezenční výuka. Hlavní je, jak moc jsou studenti ochotni se školou doma zabývat. Tady však dochází k dalšímu problému, tím jsou praxe. Studenti se věci mimo teorii většinou doma naučit nemohou. Samozřejmě je to obor od oboru.

Vzhledem k tomu, že děti nechodí do škol se často přehlíží tělocvik. Žáci sedí u počítačů, kvůli ostatním předmětům a pohybu mají čím dál tím méně. Jejich sportovní kroužky jsou zavřené. To má znatelné následky, začínají přibírat, jsou nemotorní. Během sportování si děti tvoří obrané látky, které jsou v dnešní době potřeba. Díky pohybu jsou lidé fyzicky a psychicky zdravější. Proč politici sporty zakazují, když se jedná o zdraví?

V politice se najednou ukázalo, že jim o mladé moc nejde. A v tom je problém. To, že ještě nemůžeme chodit k volbám nebo politiku zatím neřešíme, přece neznamená, že se na nás musí neustále zapomínat. Vždyť to my se budeme potýkat s jejich přešlapy a vytvářet společnost. Ve chvíli, kdy se malé děti nenaučí společně vycházet a žít v kolektivu může to mít veliké následky.

Naší generace se dotknou i různé kompenzační bonusy, které vláda vymyslela a vyplácí. Netvrdím, že podpora pro živnostníky a ošetřovné jsou špatné, řekla bych že právě naopak. Přijde mi, že se ale vláda soustředí s financemi spíše na důchodce než na nás mladé. Navíc je vidět, že vláda moc do budoucnosti nehledí, protože tento dluh bude muset splatit moje generace. Naprosto souhlasím s výrokem poslance Dominika Feriho, při příležitosti 1. čtení státního rozpočtu na rok 2021: „Když už mladým lidem nic nedáváte, tak jim alespoň nic neberte.“