Co změní Covid?

Novinářská soutěž pro studenty středních škol
Vyhrajte iPhone, neomezená data nebo školní stipendium na špičkové novinářské škole!

Známe vítěze!

Do finále soutěže “Co změní covid” se nominovalo téměř sto autorů ze středních škol napříč celým Českem. Soutěž pořádala Vyšší odborná škola publicistiky společně s názorovým zpravodajským webem info.cz. Jejím hlavním partnerem byla společnost T-Mobile. Do užšího výběru postoupilo 20 studentů, ze kterých porota vybírala vítěze.

První místo

Lukáš Květoň za video, v němž využil řadu žurnalistických žánrů a přiblížil divákům, jak pandemii vnímají jeho vrstevníci.

Druhé místo

Maxmilián Tvrdík za speciální webovou stránku na téma Doba koronaviru.

Třetí místo

Eliška Nováková s textem Audemie, který pojednává o tom, jak pandemii prožívá její autistický bratr.

Čestné uznání

Porota se po dlouhé diskusi rozhodla ocenit uznáním a chytrým telefonem od partnera soutěže, společnosti T-Mobile, ještě další autory, jejichž příspěvky se sice neumístily na "medailových pozicích", ale zaslouží si být zmíněny. Její uznání dostávají Johana Sedláková, Michal Bělovský, Kristýna Šeděnková, Barbora Cabalková s Vojtěchem Bogdánym a Filipa Janoušková.

Gratulujeme


Svět po koronaviru bude lepší

Tomáš Pekař, http://www.gybot.cz/

Svět po epidemii bude hodně jiný. Lidstvo se bude více zajímat o přírodu a svět kolem nás. Nebude se tolik oddávat nekonečnému konzumu a pochopí, že existují i důležitější věci než peníze a vliv.

Pandemie i přes její hrozné dopady bude znamenat pozvednutí lidstva a zavedení lepší společnosti prosté destrukce a násilí.

Díky pandemii budou moci státy více zasahovat do dění kolem a budou ho tak moci měnit k lepšímu. Politika bude lepší a věrnější, protože po našich zkušenostech již nezvolíme ty stejné typy, které si s koronou nedokázali poradit.

Nebudeme vyrábět tolik, protože přebytečné firmy během koromaviru zkrachují a to naskytne příležitost využít z toho vzešlé nezaměstnanosti k zavedení nepodmíněného základního příjmu, který umožní lidem ží bez strachu z chudoby a neustálého vykořisťování zaměstnavateli, lichváři a exekutory.

Vzhledem k nebezpečí přenosu nemoc z lidí na zvířata a obráceně dojde k omezení živočišné produkce a veganská komunita se rozšíří na většinu populace za velké podpory politiků, kteří si tento problém také uvědomí. Svět budoucnosti tak bude prostý utrpení i pro jiné živočisné druhy a vykořisťování zvířat postupně vymizí.

Svět po koronaviru bude lepší, to je tak všechno co jsem chtěl říct.